Veřejné zasedání konané dne 15.12.2011


 Dne 15.12.2011 od 19:00 hodin se koná  Veřejné zasedání zastupitelstva Biřkov ve společenské místnosti u hřiště.Program:

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č. 8,9,10
z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011

3) Návrh rozpočtu na rok 2012

4) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2014

5) Plán akcí na rok 2012

6) Zpráva kontrolního a finančního výboru.