Rozpočtové opatření číslo 8,9,10

Rozpočtové opatření č. 8 - úprava rozpočtu k 31.8.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
       
celkem 0,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3745 obnova veřejných ploch 0,00   44 372,00   44 372,00  
5512 oprava hasičské zbrojnice 20 000,00   69 000,00   49 000,00  
3326 oprava kapličky 5 000,00   54 000,00   49 000,00  
celkem 142 372,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1519230
úprava rozpočtu
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1519230
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 1024020
úprava rozpočtu 142372
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1166392
Schváleno starostou obce dne:   31.8.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno: 30.11.2011
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 30.11.2011
Rozpočtové opatření č. 9 - úprava rozpočtu k 30.9.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1112 daň z příjmů FO  30 000,00       32 000,00         2 000,00   
1511 daň z nemovitostí 150 000,00   154 000,00   4 000,00  
       
celkem 6 000,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3113 neinv. přísp. dojíž. žáci Přeštice 80 000,00   88 500,00   8 500,00  
3421 údržba dětského hřiště 20 000,00   47 000,00   27 000,00  
3745 obnova živého plotu u hřiště 44 372,00   81 659,00   37 287,00  
3745 údržba veřejné zeleně 76 000,00   96 000,00   20 000,00  
6171 instalace notebooku 30 000,00   35 000,00   5 000,00  
6171 sankce Krajský úřad Plzeň,kraje 0,00   4 500,00   4 500,00  
6171 náklady řízení sankce KÚ PK 0,00   2 000,00   2 000,00  
celkem 104 287,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1519230
úprava rozpočtu 6000
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1525230
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 1166392
úprava rozpočtu 104287
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1270679
Schváleno starostou obce dne:   30.9.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno: 30.11.2011
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 30.11.2011 30.11.2011

Rozpočtové opatření č. 10 - úprava rozpočtu k 30.9.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1361 správní pollatky             -             150,00           150,00   
1511 daň z nemovitostí 154 000,00   160 000,00   6 000,00  
3319 prodej vstupenek do divadla - 4 560,00   4 560,00  
3419 pronájem společenské místnosti 3 000,00   4 170,00   1 170,00  
3613 nájem movitých věcí prodejna - 1,00   1,00  
celkem     11 881,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3111 neinv.přísp.doj.žáci MŠ Švihov 16 200,00   41 200,00   25 000,00  
3119 neinv.přísp.doj.žáci MŠ Švihov 25 000,00   0,00   -25 000,00  
3319 prodej vstupenek do divadla 0,00   4 560,00   4 560,00  
3326 oprava kapličky 54 000,00   69 500,00   15 500,00  
3744 dohody poldr 2 930,00   5 016,00   2 086,00  
5212 rezerva dle krizového zákona  0,00   1 000,00   1 000,00  
celkem     23 146,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1525230
úprava rozpočtu 11881
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1537111
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 1270679
úprava rozpočtu 23146
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1293825
Schváleno starostou obce dne:   31.10.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno: 30.11.2011
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 30.11.2011