Veřejná vyhláška obce Biřkov


 Veřejná vyhláška obce Biřkov

Zastupitelstvo obce Biřkov, dle platných právních předpisů zák č.183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu a vyhlášky č.500/2006 Sb.,připravuje zpracování nového územního plánu na celé katastrální území.

Občané mohou písemně i osobně podat své návrhy a náměty ve lhůtě do 31.3.2012 na obecním úřadě v Biřkově.

Za obec Biřkov starosta Roman Voplatek

Vyvěšeno: 29.2.2012