Veřejné zadedání zastupitelstva obce Biřkov konané dne 19.3.2012


 Dne 19.3.2012 se bude konat ve společenské místnosti veřejné zasedání zastupitelstva obce Biřkov.

Program zasedání:

1) Zpráva starosty

2 ) Rozpočtové opatření č. 11, 12/2011 a 1/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011 a na r. 2012

3 ) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r. 2011, vč. zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011
4 ) Hospodaření Obce Biřkov za r. 2011

5 ) Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu Plzeňského kraje za r. 2012
6) Dotace Plzeňského kraje
7) Nový územní plán ( doplňující průzkumy a rozbory)