Rozpočtové oparření č.11/2011

Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1111 daň z příjmů FO ze záv.činnosti  230 000,00     252 000,00       22 000,00   
1113 daň z příjmů FO z kap.výnosů 18 000,00   20 600,00   2 600,00  
1211 Daň z přidané hodnoty 450 000,00   520 000,00   70 000,00  
celkem     94 600,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3319 přeprava divadlo 21 560,00   28 260,00   6 700,00  
celkem     6 700,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1537111
úprava rozpočtu 94600
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1631711
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 1293825
úprava rozpočtu 6700
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1300525
Schváleno starostou obce dne:   30.11.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:  3.3.2012