Rozpočtové opatření č. 12/2011

Rozpočtové opatření č. 12 - úprava rozpočtu k 31.12.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1111 daň z příjmů FO ze záv.činnosti  252 000,00     271 000,00       19 000,00   
1112 daň z příjmu osob sam.výd.čin.    32 000,00       32 400,00           400,00   
1113 daň z příjmů FO z kap.výnosů 20 600,00   21 600,00   1 000,00  
1335 Popl.za odnění les.půdy 0,00   23,00   23,00  
1361 Správní poplatky 150,00   200,00   50,00  
1511 Daň z nemovitostí 160 000,00   212 223,00   52 223,00  
3419 nájem víceúč.zařízení 106 170,00   106 570,00   400,00  
3639 nájem pozemků 21 900,00   36 259,00   14 359,00  
6171 přijaté úroky 4 000,00   4 142,00   142,00  
celkem     87 597,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 oplocenka 34 000,00   46 375,00   12 375,00  
1032 podpora ost.produk.činnosti dorovn. 28 000,00   28 054,00   54,00  
3326 sklo kaplička 69 500,00   69 800,00   300,00  
3639 ceny ryb.závody dorovnání 2 000,00   2 010,00   10,00  
3722 kom.odpad dorovnání 90 000,00   90 888,00   888,00  
6171 údržba Fenix, revize hromosvodů 168 570,00   184 620,00   16 050,00  
3745 mulčování veřejná zeleň 235 659,00   249 651,00   13 992,00  
celkem 0,00   6 700,00   43 669,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1631711
úprava rozpočtu 87597
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1719308
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 1300525
úprava rozpočtu 43669
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1344194
Schváleno starostou obce dne:   30.12.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 3.3.2012