Rozpočtové opatření č. 1/2012

Rozpočtové opatření č. 1 - úprava rozpočtu k 31.3.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3613 Pronájem prodejny 1 001,00   200,00   -801,00  
_________________________________________________________________
celkem -801,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3419 Údržba víceúčelového hřiště 116 400,00   356 400,00   240 000,00  
_________________________________________________________________
celkem 240 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 371 913,00  
úprava rozpočtu -801,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 371 112,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 109 320,00  
úprava rozpočtu 240 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 349 320,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 3.3.2012