rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č. 2 - úprava rozpočtu k 28.2.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4112 dotace na výkon st.správy 4 533,00   9 066,00   4 533,00  
      celkem     4 533,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3613 malování prodejny 0,00   7 950,00   7 950,00  
2221 příspěvek na dopravní obslužnost 0,00   5 380,00   5 380,00  
      celkem     13 330,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 469 515,00  
úprava rozpočtu 4 533,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 474 048,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 465 101,00  
úprava rozpočtu 13 330,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 478 431,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: