Veřejné zasedání obecního zastupitelstva


 Dne 27.6.2012 se bude konat veřejné zasedání obecného zastupitelstva obce Biřkov od 19:00 hodin ve společenské místnosti na hřišti.


Program zasedání:

1) Zpráva starosty
2) Rozpočtové opatření č. 2,3,4, 2012 a znich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012
3) Čištění potoka
4) Prodej pozemku p.č. 55 - stavba trafostanice
5) Zpráva finančního a konrtolního výboru
6) Diskuse
7) Závěr