Rozpočtové opatření č. 2,3,4 2012 a znich vyplývající rozpočet na rok 2012

Rozpočtové opatření č. 2 - úprava rozpočtu k 29.2.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1032 Těžba dřeva 0,00   135 237,00   135 237,00  
_________________________________________________________________
celkem 135 237,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1032 těžba,přibližování,úklid 10 000,00   26 000,00   16 000,00  
3639 Územní rozvoj-změna druhu poz. 0,00   1 100,00   1 100,00  
celkem 17 100,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 371 112,00  
úprava rozpočtu 135 237,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 506 349,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 349 320,00  
úprava rozpočtu 17 100,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 366 420,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 10.6.2012
Rozpočtové opatření č. 3 - úprava rozpočtu k 31.3.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1122 Daň z příjmů PO za obec 0,00   23 940,00   23 940,00  
3613 Náj.nebyt.prostor,věcí prod.10-11 200,00   921,00   721,00  
_________________________________________________________________
celkem 24 661,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1039 správa lesů 0,00   3 600,00   3 600,00  
6399 5362 Daň z příjmů PO za obec 0,00   23 940,00   23 940,00  
celkem 27 540,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 506 349,00  
úprava rozpočtu 24 661,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 531 010,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 366 420,00  
úprava rozpočtu 27 540,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 393 960,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:
Rozpočtové opatření č. 4 - úprava rozpočtu k 30.4.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3419 finanční dar ASAVET 0,00   100 000,00   100 000,00  
_________________________________________________________________
celkem 100 000,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1039 oplocenka, sázení stromků 3 600,00   32 600,00   29 000,00  
celkem 29 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 531 010,00  
úprava rozpočtu 100 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 631 010,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 393 960,00  
úprava rozpočtu 29 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 422 960,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 10.6.2012