Veřejné zasedání zasupitelstva obce


 Dne 20.9.2012 od 19:00 hodin se koná Veřejné zasedání zastupitelstva obce.


Program zasedání:

1) Zpráva starosty
2) Rozpočtové opratření č. 5,6,7,/2012 a znich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012
3) Plán inventur na rok 2012
4) Zpráva finančního a kontrolního výboru
5) Disluze