rozpočtové opatření č.5 a znich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2012

Rozpočtové opatření č. 5 - úprava rozpočtu k 31.5.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1032 sazenice 36 000,00   49 000,00   23 000,00  
celkem     23 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 631 010,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 631 010,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 422 960,00  
úprava rozpočtu 23 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 445 960,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 5.9.2012