rozpočtové opatření č.6 a znich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2012

Rozpočtové opatření č. 6 - úprava rozpočtu k 30.6.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1351 odvod výtěžku z loterií 0,00   3 000,00   3 000,00  
3639 nájem rybník 19 525,00   20 525,00   1 000,00  
       
celkem 4 000,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 postřik 0,00   6 000,00   6 000,00  
3639 nový územní plán 1 100,00   49 100,00   48 000,00  
       
celkem 54 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 631 010,00  
úprava rozpočtu 4 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 635 010,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 445 960,00  
úprava rozpočtu 54 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 499 960,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 5.9.2012