Rozpočtové opatření č. 7 a znich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

Rozpočtové opatření č. 7 - úprava rozpočtu k 31.7.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3319 startovné fotbalový turnaj 0,00   2 500,00   2 500,00  
       
celkem 2 500,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6171 mim.čl.přísp.Mikroregion Běleč 242 000,00   245 000,00   3 000,00  
3639 nový územní plán II.fáze 49 100,00   85 100,00   36 000,00  
       
celkem 39 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 635 010,00  
úprava rozpočtu 2 500,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 637 510,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 499 960,00  
úprava rozpočtu 39 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 538 960,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 5.9.2012