Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 4.12.2012 od 19:30

Dne 4.12.2012 od 19:30 se bude konat Veřejné zasedání zastupitelstva obce.

 

Program zasedání:

1)      Zpráva starosty

2)      Rozpočtové opatření č. 8,9,10,11/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r.2012

3)      Rozpočtový výhled 2013 – 2015

4)      Návrh rozpočtu na rok 2013

5)      Nový ceník pro rok 2013 – komunální odpad (známky)

-          Poplatek za psi

6)      Záměr prodeje pozemků p.č. 2016,2017,2019,2021,2024

7)      Diskuze

8)      Závěr a usnesení