rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 - úprava rozpočtu k 30.9.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4122 neinv.dotace KÚ - hřiště 0,00   120 000,00   120 000,00  
3639 prodej st.p. 55 k.ú.Biřkov+trafost. 20 525,00   60 525,00   40 000,00  
       
celkem 160 000,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3639 rybářské závody 85 100,00   87 300,00   2 200,00  
       
celkem 2 200,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 657 510,00  
úprava rozpočtu 160 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 817 510,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 555 960,00  
úprava rozpočtu 2 200,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 558 160,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: