rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10 - úprava rozpočtu k 31.10.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1361 správní poplatky 0,00   50,00   50,00  
4122 dotace na výchovu porostů 120 000,00   124 050,00   4 050,00  
4111 dotace na volby do KZ 0,00   25 000,00   25 000,00  
celkem 29 100,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6115 výdaje na volby do KZ 0,00   25 000,00   25 000,00  
       
celkem 25 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 817 510,00  
úprava rozpočtu 29 100,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 846 610,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 558 160,00  
úprava rozpočtu 25 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 583 160,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: