rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11 - úprava rozpočtu k 14.11.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
       
celkem 0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6171 akumulační kamna OÚ 245 000,00   280 000,00   35 000,00  
6171 multifunkční tiskárna 280 000,00   272 500,00   7 500,00  
     
celkem
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 846 610,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 846 610,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 583 160,00  
úprava rozpočtu
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: