Nový ceník komunální odpad, poplatek za psi, pronájem společenské místnosti a víceúčelového hřiště

OBECNÍ ÚŘAD BIŘKOV, okr. KLATOVY, 334 01 PŘEŠTICE

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE                     NAŠE ZNAČKA                   VYŘIZUJE/LINKA              BIŘKOV

 

Věc: Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.1/2013 o systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu.

 

Změna výše poplatku komunálního odpadu čl.8a

 

1.      Trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci v počtu dvou a více osob, uhradí poplatek ve výši 1150,- Kč. na rok

2.      Trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci – osaměle žijící – požadující pravidelný odvoz 1x a 14 dní, uhradí poplatek ve výši 700,- Kč.

3.      Osaměle žijící vlastníci nemovitostí – jednorázové známky – uhradí poplatek ve výši ceny stanovené Západočeskými komunálními služby Plzeň.

4.      Vlastníci nemovitostí, které využívají k rekreaci, uhradí poplatek ve výši 400,-Kč na rok popř. sezónní známku ceně 600,-Kč.

5.      Trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci požadující vývoz 1x týdně zaplatí 1 550,-Kč ročně

6.      Trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci požadující odvoz 1x měsíčně zaplatí 600,- Kč. ročně

7.      Trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci požadující odvoz 1x týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě zaplatí 1 300,- Kč. na rok

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:                           IČ:                                          tel/fax:                                    E-MAIL:

ČS Spořitelna                                       433 13 868                          724 148 125                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

č.ú.: 822 868 319/0800

OBECNÍ ÚŘAD BIŘKOV, okr. KLATOVY, 334 01 PŘEŠTICE

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE                     NAŠE ZNAČKA                   VYŘIZUJE/LINKA              BIŘKOV

 

Věc: Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.2/2013 poplatek za psi

 

Změna výše poplatku za psi

 

Za jednoho psa – zaplatí majitel  poplatek stanovený ve výši  80,-Kč za rok, za každého dalšího psa zaplatí majitel poplatek ve výši 40,- Kč. za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:                           IČ:                                          tel/fax:                                    E-MAIL:

ČS Spořitelna                                       433 13 868                          724 148 125                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

č.ú.: 822 868 319/0800

OBECNÍ ÚŘAD BIŘKOV, okr. KLATOVY, 334 01 PŘEŠTICE

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE                     NAŠE ZNAČKA                   VYŘIZUJE/LINKA              BIŘKOV

Věc: Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.3/2013 pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště

Věc: Ceník za pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště.

Dne 4.12.2012 bylo odhlasováni zastupiteli obce Biřkov na veřejném zasedání ceny za pronájem společenské budovy a víceúčelového hřiště a to ve výši:

Pronájem víceúčelového hřiště:

Obyvatelé obce – zdarma

Cizí jednotlivec – 50,- Kč./ hod.

Družstvo – 100 ,-Kč. / hod.

Použití Sprch

Obyvatelé obce – zdarma

Cizí jednotlivec – 50,- Kč.

Družstvo – 200 ,-Kč.

Pronájem hřiště a celé společenské zařízení – 500,-Kč.

 

Ceny za užívání Společenského zařízení

20 Kč/hod – obyvatelé obce

100 Kč/hod – pro cizí osoby

200 Kč za večer pro místní obyvatelé

500 Kč za večer pro cizí osoby/ spolky

Masérka – 20 Kč z každé masáže, platby budou placeny převodem na účet obce a to čtvrtletně vždy k měsíci březnu, červnu, září a prosinci.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:                        IČ:                                          tel/fax:                                    E-MAIL:

ČS Spořitelna                                      433 13 868                          724 148 125                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

č.ú.: 822 868 319/0800