veřejné zasedání konané dne 27.3.2013


 Dne 27.3.2013 od 19:30 se koná Veřejné zasedání obecného zastupitelstva

Program zasedání:

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové oparření č. 12,13,2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012


3)  Rozpočtové opatření č.1 a 2/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Schválení účetní závěrky za rok 2012 

5)Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za r. 2012


6) Zpráva kontrolního a finančního výboru

7) Diskuse