Rozpočtové opatření č.12/2012

Rozpočtové opatření č. 12 - úprava rozpočtu k 30.11.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
       
celkem 0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3613 oprava vody prodejna 0,00   6 500,00   6 500,00  
       
celkem 6 500,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 846 610,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 846 610,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 625 660,00  
úprava rozpočtu 6 500,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 632 160,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: