Rozpoctove opatreni c. 13/2012

Rozpočtové opatření č. 13 - úprava rozpočtu k 31.12.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1335 popl.za odnětí půdy 0,00   23,00   23,00  
4111 98008 0,00   2 000,00   2 000,00  
       
celkem 2 023,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
2321 rozbor odpad.vod 32 000,00   38 840,00   6 840,00  
3314 toner knihovna 5 660,00   6 806,00   1 146,00  
       
celkem 7 986,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 846 610,00  
úprava rozpočtu 2 023,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 848 633,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 632 160,00  
úprava rozpočtu 7 986,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 640 146,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: