Rozpoctove opatreci c. 1/2013

Rozpočtové opatření č. 1 - úprava rozpočtu k 31.1.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4111 98008 dotace prezidentské volby 0,00   26 000,00   26 000,00  
4112 dotace na výkon st.správy 0,00   4 533,00   4 533,00  
      celkem     30 533,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6118 98008 výdaje na prezidentské volby 0,00   10 738,00   10 738,00  
6402 vratka nevyčerpaných dotací 2012 0,00   19 263,00   19 263,00  
      celkem     30 001,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 438 982,00  
úprava rozpočtu 30 533,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 469 515,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 435 100,00  
úprava rozpočtu 30 001,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 465 101,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: