rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č. 3 - úprava rozpočtu k 27.3.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4112 dotace na výkon st.správy 9 066,00   54 400,00   45 334,00  
      celkem     45 334,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3613 vybavení prodejny 7 950,00   157 950,00   150 000,00  
3639 6119 dokončení územního plánu 0,00   202 070,00   202 070,00  
      celkem     352 070,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 474 048,00  
úprava rozpočtu 45 334,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 519 382,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 478 431,00  
úprava rozpočtu 296 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 774 431,00  
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: