Veřejné zasedání konané dne 27.6.2013


 Dne 27.6.2013 se od 19:00 hod bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce

Program zasedání:

 1) Zpráva starosty

 2) Rozpočtové opatření č.4,5 a 6/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

 3) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r. 2012, vč. zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 

 4)Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu Plzeňského kraje za r. 2012

 5) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 6) Diskuze