Rozpočtové opatření č. 4,5 a 62013


Rozpočtové opatření č. 4 - úprava rozpočtu k 31.3.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3613 2132 nájem prodejna 0,00   1,00   1,00  
1122 daň z příjmu PO obec 0,00   23 750,00   23 750,00  
      celkem     23 751,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6399 5362 daň z příjmu PO obec 0,00   23 750,00   23 750,00  
3613 5154 el.energie prodejna 0,00   2 000,00   2 000,00  
3613 5171 revize elektriky prodejna 6 750,00   8 750,00   1 500,00  
3419 5229 příspěvek Diakonii Merklín 0,00   15 000,00   15 000,00  
      celkem     42 250,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 519 382,00  
úprava rozpočtu 23 751,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 543 133,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 830 501,00  
úprava rozpočtu 42 250,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 872 751,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vedomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:

Rozpočtové opatření č. 5 - úprava rozpočtu k 30.4.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 5169 oplocení 10 000,00   15 000,00   5 000,00  
3419 5171 oprava soc.zařízení 0,00   11 300,00   11 300,00  
3722 5139 známky 75 000,00   80 800,00   5 800,00  
6171 5365 výpis z ROB 0,00   100,00   100,00  
      celkem     22 200,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 543 133,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 543 133,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 872 751,00  
úprava rozpočtu 22 200,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 894 951,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vedomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:
Rozpočtové opatření č. 6 - úprava rozpočtu k 31.5.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1351 odvod z loterií a her 0,00   5 000,00   5 000,00  
1340 popl.za provoz.systému likvid.kom.od. 44 990,00   48 100,00   3 110,00  
1341 popl. Ze psů 1 290,00   1 920,00   630,00  
      celkem     8 740,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 5139 sazenice 0,00   6 935,00   6 935,00  
3745 5137 sekačka, křovinořez 0,00   26 570,00   26 570,00  
4351 5223 dar Diakonie ČCE 0,00   15 000,00   15 000,00  
3419 5229 příspěvek Diakonie 15 000,00   0,00   -15 000,00  
6112 5173 cestovné ZO 3 392,00   8 392,00   5 000,00  
      celkem     38 505,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 543 133,00  
úprava rozpočtu 8 740,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 551 873,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 894 951,00  
úprava rozpočtu 38 505,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 933 456,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vedomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto: