Veřejné zasedání konané dne 13.9.2013


 Dne 13.9.2013 se od 19:30 hod bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce

Program zasedání:

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č.7 a 8/2013
z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

 3) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 4) Diskuze