rozpočtové opatření č.8/2013

Rozpočtové opatření č. 8 - úprava rozpočtu k 31.7.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3419 5139 hyg.prostředky buňka 50,00   750,00   700,00  
3721 5169 svoz nebezp.odpadu 0,00   3 774,00   3 774,00  
3613 5171 opr.klimatizace prodejna 8 250,00   9 850,00   1 600,00  
3141 5321 ZJ 026 nein.N ŠJ Město Přeštice 0,00   2 300,00   2 300,00  
      celkem     8 374,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 612 873,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 612 873,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 551 042,00  
úprava rozpočtu 8 374,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 559 416,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: