Veřejné zasedání konané dne 16.12.2013


 Dne 16.12.2013 se bude konat od 19:00 hod veřejné zasedání zastupitelstva obce Biřkov.Program zasedání:


1) Zpráva starosty


2)- Rozpočtové opatření č. 9,10,11/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r.2013


3) Rozpočtový výhled 2014-2016

4) Návrh rozpočtu na r. 2014


5) Zpráva finančního a kontrolního výboru


6) Diskuse


7) Usnesení a závěr