Rozpočtové opatření č. 9,10,11/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r.2013

Rozpočtové opatření č. 9 - úprava rozpočtu k 31.8.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6402 5363 odvod za porušení rozp.kázně 0,00   27 000,00   27 000,00  
6402 5364 zrušení fin.vypořádání 2012 19 263,00   0,00   -19 263,00  
      celkem     7 737,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 612 873,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 612 873,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 559 416,00  
úprava rozpočtu 7 737,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 567 153,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:
Rozpočtové opatření č. 10 - úprava rozpočtu k 30.9.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3631 5194 věcné dary ryb. závody 0,00   2 028,00   2 028,00  
3745 5169 zahrad.práce veř.zeleň 60 000,00   83 158,00   23 158,00  
6112 5162 tel.popl. ZO 5 000,00   8 400,00   3 400,00  
      celkem     28 586,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 612 873,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 612 873,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 567 153,00  
úprava rozpočtu 28 586,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 595 739,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:

Rozpočtové opatření č. 11 - úprava rozpočtu k 31.10.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4122 přísp. na obnovu porostu 0,00   3 600,00   3 600,00  
3419 2321 dar Asavet 0,00   90 000,00   90 000,00  
4111 odvod nevyčerp.dotace prez.volby 26 000,00   10 738,00   -15 262,00  
4111 dotace volby Parlament 2013 10 738,00   31 738,00   21 000,00  
      celkem     99 338,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6409 5363 sankce fin.vyp. 2012 0,00   4 001,00   4 001,00  
      celkem     4 001,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 612 873,00  
úprava rozpočtu 99 338,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 712 211,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 595 739,00  
úprava rozpočtu 4 001,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 599 740,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: