Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Obec Biřkov
Biřkov 7, Přeštice, 334 01
IČ: 43313868
www.birkov.cz

 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

 

zpracovaná v souladu s § 18 citované zákona:

a) počet podaných žádostí o informace                                                          0

b) počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                           0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                        0

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu                              0

e) výčet poskytnutých výhradních licencí                                              0

f) počet stížností podaných podle § 16a                                               0

g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                 0

 

 

Biřkov 1.3.2014

 

Voplatek Roman, starosta obce