Veřejné zasedání konané dne 24.3.2014 od 19.30

Dne 24.3.2014 od 19.30 se koná Veřejné zasaedání zastupitelstva obce.

 

Program jednání:

 

1) Zpráva starosty

2) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r.2013

3) Návrh účetní závěrky obce Biřkov za r.2013 vč.výkazů a Závěrečné zprávy o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013 a návrh rozdělení výsledku hospodaření

4) Žádost o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2013

5) Rozpočtové opatření č 12 a 13/2013 a znich vyplývající upravený rozpočet na r.2013 a 1 a 2/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

6) Obecně závažné vyhlášky

7) Zpráva finančního a kontrolního výboru

8) Žádost o souhlas se stavbou malé vodní nádrže v KÚ Biřkov (p. fraus)

9) Diskuse