Rozpočtové opatření č. 12 a 13 /2013

Rozpočtové opatření č. 12 - úprava rozpočtu k 30.11.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 5169 zalesňování 25 000,00   31 200,00   6 200,00  
3319 5021 odměny kronika 0,00   2 000,00   2 000,00  
3319 5175 občerstvení Dětský den 0,00   722,00   722,00  
3319 5194 přesun kronika + DD 15 000,00   12 278,00   -2 722,00  
3419 5021 odměny hřiště 15 000,00   23 800,00   8 800,00  
3769 5909 vratka pokuty Asavet a.s. 0,00   50 000,00   50 000,00  
6112 5173 cestovné ZO 8 392,00   10 000,00   1 608,00  
6171 5139 kancelářské potřeby 1 000,00   1 115,00   115,00  
6171 5154 elektrická energie OÚ 21 000,00   25 200,00   4 200,00  
6114 5021 98071 odměny Volby PS 2013 0,00   14 054,00   14 054,00  
6114 5173 98071 cestovné Volby PS 2013 0,00   700,00   700,00  
6114 5175 98071 stravné Volby PS 2013 0,00   400,00   400,00  
      celkem     86 077,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 712 211,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 712 211,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 599 740,00  
úprava rozpočtu 86 077,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 685 817,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

 

Vyvěšeno na el.úřední desce:
Rozpočtové opatření č. 13 - úprava rozpočtu k 31.12.2013
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 268 000,00   333 928,24   65 928,24  
1112 daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 61 000,00   31 152,07   -29 847,93  
1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 23 000,00   30 039,48   7 039,48  
1121 Daň z příjmu PO 290 000,00   271 985,23   -18 014,77  
1211 DPH 450 000,00   616 714,74   166 714,74  
1335 Popl. za odnětí půdy 0,00   23,00   23,00  
1351 Odvod z loterií a her 5 000,00   6 156,58   1 156,58  
1511 Daň z nemovitostí 163 000,00   217 768,17   54 768,17  
3769 2212 pokuta Asavet a.s. 0,00   5 000,00   5 000,00  
6171 2324 příjem nahrazující úrok u ČNB 0,00   147,29   147,29  
      celkem     252 914,80  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 5139 nákup lesních sazenic 6 935,00   17 814,00   10 879,00  
1039 5169 přesun na § 1031 33 000,00   11 800,00   -21 200,00  
3111 5321 ZJ026 doj.žáci MŠ Borovy 2 823,00   16 571,00   13 748,00  
3421 5139 písek hřiště 147,00   1 720,00   1 573,00  
3635 6119 úz.plán změna § dle KÚ 0,00   202 070,00   202 070,00  
3639 6119 úz.plán změna § dle KÚ 202 070,00   0,00   -202 070,00  
3745 5169 mulčování VZ 83 158,00   92 203,00   9 045,00  
6171 5021 odměny MS 49 000,00   51 000,00   2 000,00  
6171 5137 kamna OÚ 0,00   15 601,00   15 601,00  
      celkem     31 646,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 712 211,00  
úprava rozpočtu 252 914,80  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 965 125,80  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 685 817,00  
úprava rozpočtu 31 646,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 717 463,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: