Rozpočtové opatření č. 1 a 2 /2014

Rozpočtové opatření č. 1 - úprava rozpočtu k 31.1.2014
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4112 dotace na výkon st.správy 0,00   54 400,00   54 400,00  
3419 2321 dar Asavet 0,00   90 000,00   90 000,00  
3639 2131 nájem ZD Merklín 19 525,00   21 198,00   1 673,00  
1032 2149 podíly na zisku HS Ježovy 0,00   2 927,12   2 927,12  
      celkem     149 000,12  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
2333 5169 vyčištění potoka 0,00   50 000,00   50 000,00  
6402 5364 vratka nevyčerpaných dotací 2013 0,00   5 846,00   5 846,00  
      celkem     55 846,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 503 723,00  
úprava rozpočtu 149 000,12  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 652 723,12  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 927 828,00  
úprava rozpočtu 55 846,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 983 674,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:
Rozpočtové opatření č. 2 - úprava rozpočtu k 28.2.2014
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1122 Daň z příjmu PO Obec 2013 0,00   7 030,00   7 030,00  
1032 2139 Nájem honitba 2011-2012 177,00   530,88   353,88  
6171 2324 Plnění nahrazující úrok ČNB 0,00   500,00   500,00  
      celkem     7 883,88  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6399 5362 Daň z příjmu PO Obec 2013 0,00   7 030,00   7 030,00  
6171 5021 Zvýšení odměny pokladní 49 000,00   59 000,00   10 000,00  
6171 5171 Udržovací popl.Fenix změna RS 10 000,00   0,00   -10 000,00  
6171 5168 Udržovací popl.Fenix změna RS 0,00   10 000,00   10 000,00  
3419 5139 Desinf.prostředky víceúčel.budova 0,00   500,00   500,00  
3631 5171 Oprava veř.osvětlení 0,00   3 335,00   3 335,00  
3639 5362 Daň z převodu nemovitostí  0,00   1 200,00   1 200,00  
6171 5139 Kancelářské potřeby 1 000,00   2 000,00   1 000,00  
6171 5362 Poplatek legalizace podpisu 30,00   0,00   30,00  
      celkem     23 095,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 652 723,12  
úprava rozpočtu 7 883,88  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 660 607,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 983 674,00  
úprava rozpočtu 23 095,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 006 769,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: