Oznámení vakcinace psů proti vzteklině

                                                                                                          MVDr. Václav Brand

                                                                                                          Koperníkova 847

                                                                                                          339 01 Klatovy         

 

 

Věc: Oznámení vakcinace psů proti vzteklině

 

 

         Dávám tímto na vědomí příslušným obecním úřadům skutečnost, že  ve čtvrtek   19. června 2014

se bude v níže uvedených obcích provádět vakcinaci psů proti vzteklině.

Tato vakcinace je povinná pro všechny chovatele psů starších 3 měsíců 1 x ročně a je hrazena majitelem. Vakcinaci budu provádět za paušální poplatek 50,--Kč.

      Osobně vyvěsím plakátek v dané obci, ale ještě Vás tímto žádám o zveřejnění  v obci

obvyklým způsobem.

 

 

 

Chlumská          14.30                                Biřkov                         17.15

Trnčí                  15.00                                Zderaz                         18.00

Kámen               15.30                                Křenice                        18.20 

Ježovy                16.00                                Přetín                          19.00