Veřejné zasedání konané dne 28.7.2014 od 18:00 hod na obecní úřadě

 

Dne 28.7.2014 od 18: 00 hodin se koná v mistnosti OÚ v Biřkově Veřejné zasedání zastupitelstva obce Biřkov

 

Program:

 

1) Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví na období 2014 - 2020

 

2) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů . EKO KOm a.s.

 

3) Usnesení a závěr