Veřejné zasedání konané dne 24.9.2014 od 19:30 hodin ve společenské místnosti

 

 Dne 24.9. od 19:30 se koná veřejné zasedání zastupitelsta obce:

 

Program:

 

1) Zpráva starosty

 

2) Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2014

3) Prodej pozemlu p.č. 1606/2

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru

5) Diskuse