Rozpočtové opatření č. 6,7 a 8/2014

Rozpočtové opatření č.6 - úprava rozpočtu k 30.6.2014
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1361 správní poplatky 0,00   150,00   150,00  
2122 2111 železný šrot 0,00   8 680,00   8 680,00  
      celkem     8 830,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3421 5139 vybavení dětského hřiště 0,00   189,00   189,00  
3421 5169 rozpočtový přestun dět.hřiště 30 000,00   25 092,00   -4 908,00  
3421 5171 kontrola dětské hřiště 0,00   4 719,00   4 719,00  
6171 5321 projednání přestupku 0,00   780,00   780,00  
      celkem     780,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 680 408,00  
úprava rozpočtu 8 830,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 689 238,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 104 655,00  
úprava rozpočtu 780,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 105 435,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Vyvěšeno na el.úřední desce:


Rozpočtové opatření č.7 - úprava rozpočtu k 31.7.2014
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3319 5169 hud.produkce pouťová 0,00   2 500,00  
3319 5194 rozp.přesun pouťová 15 000,00   -2 500,00  
3421 5021 odměna dět. hřiště 2 210,00   2 210,00  
3421 5139 materiál dět. hřiště 700,00   700,00  
3421 5169 rozp.přesun dět.hřiště 25 092,00   22 182,00   -2 910,00  
3631 5171 oprava VO 3 335,00   5 335,00   2 000,00  
3721 5169 svoz nebezp.odpadu 4 000,00   4 300,00   300,00  
6171 5229 příspěvek SMS 1 500,00   2 390,00   890,00  
      celkem     3 190,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 689 238,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 689 238,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 105 435,00  
úprava rozpočtu 3 190,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 108 625,00  
                                                 podpis:
……………………………
Na vědomí ZO dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce:
Rozpočtové opatření č.8 - úprava rozpočtu k datu konání zasedání ZO - k 24.9.2014
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
      celkem     0,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
6112 5023 odměna při skončení funkčního obd. 84 000,00   98 000,00   14 000,00  
      celkem     14 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 689 238,00  
úprava rozpočtu 0,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 689 238,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 108 625,00  
úprava rozpočtu 14 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 122 625,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schválilo ZO dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: