Veřejné zasedání konané dne 3.11.2014 od 19:30 hodin


 Dne 3.11.2014 v 19:30 hodin se ve společenské místnosti bude konat veřejné zasedání zastupitelů obce.


1) výsledky voleb do OZ

2) složení slibu zastupitelů

3) způsob provedení volby starosty, místostarost, předsedy a členů kontrolního a finančního výboru

4) volba starosty obce Biřkov

5) volba místostarosty obce Biřkov

6) volba předsedy a členů kontrolního výboru

7) volba předsedy a členů finančního výboru

8) stanovení odměn za výkon funkcí v OZ Biřkov

9) schválení nové účetní obce