Pozvánka
                                             Pozvánka
    
                    na zasedání obecního zastupitelstva obce      

                 Biřkov,které se uskuteční ve čtvrtek 19.3.2015

                  od 19 hod ve společenské místnosti v Biřkově
    Program:  1. Zahájení
                    2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
                    3. Záměr prodeje pozemků p.č. 1606/6 a
                        1606/7 v k.ú. Biřkov
                    4. Žádost o pokácení lípy u č.p. 22
                    5. Žádost o pokácení stromů při potoce
                         u dětského hřiště
                    6. Záměr umístění dopravního zrcadla mezi
                         č.p. 18,19
                    7. Diskuse
                    8. Usnesení a závěr

                                                       Štěpánka Hofmannová
                                                               starostka obce
Vyvěšeno:11.3.2015