Rozpočtové opatření č.12 - úprava rozpočtu k 31.12.2014

Rozpočtové opatření č. 12 – úprava rozpočtu k 31.12.2014

Obec Biřkov

Příjmy v Kč

       §     položka   ÚZ                              obsah                                  rozpočet         rozpočet    rozdíl

                                                                                                         před úpr.          po úpr.

        1111                    daň z příj.fyz.osob ze závisl.čin.            300 000         334 608       34 608

        1113                    daň z příj.fyz.osob z kapitál.výn.              23 000           33 588      10 588

        1211                    DPH                                                          500 000         600 000    100 000

         1335                    poplatek za odnětí lesní půdy                 -                                22             22

         1511                    daň z nemovitostí                                  163 000          225 294      62 294

3722  2111                    za tříděný odpad                                      9 000              9 733           733

              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Celkem                                                                                 208 245

                                                                                                                                  =========

 

Výdaje v Kč

 

1031     5139               lesy – sazenice                                             10 500       15 756        5 256

1032      5169              lesy – ostatní činnost                                    44 655       16 411    -28 244

1036     5169                lesy – správcovství                                           -               3 600        3 600

1039     5169                lesy – ostat.činnost v lesním hosp.                 4 000             -           -4 000

2212     5171                silnice – oprava                                                4 000             -          -4 000

2221     5193                výdaje na dopravní územní obsl.                  11 000         5 400     -5 600

2310     5169                pitná voda – služby                                            1 500             -         -1 500

2321     5169                kanalizace – služby                                         30 000      12 500   -17 500

2333     5169                úpravy drobných vodních toků                       31 573            -        -31 573

3111     5321                MŠ – nerv.příspěvky na žáky                      41 200           -            -41 200

3113     5321                 ZŠ – nerv.příspěvek na žáky                     88 500       14 000     -74 500

3319     5175                 ost.kultura – pohoštění                                    -                  539            539

3341     5192                 rozhlas – neinv.příspěvky                             3 000              -           -3 000

3419     5139                  víceúčel.hřiště – materiál                               500         2 464         1 964

3419     5169                  víceúčel.hřiště – služby                              20 000        8 127     -11 873

3421    5169                   dětské hřiště – služby                                 15 127           -          -15 127

3745    5169                   veřejná zeleň – služby                                 11 300      22 126     10 826

5512    5139                   hasiči – materiál                                                -                 240          240

6112    5137                   zastupitelstvo – mobilní telefon                         -             3 092       3 092

6112    5173                   zastupitelstvo – cestovné                             15 559       17 437      1 878

6115    5021   98187      volby do zastupit. – odměny                       17 000      15 462     -1 538

6115    5173   98187      volby do zastupit. – cestovné                        2 000           603     -1 397

6115    5175   98187      volby do zastupitel. – pohoštění                     2 000          233     -1 767

6171    5021                     místní správa – odměny                                62 100    68 308      6 208

6171    5136                     místní správa – věstníky                                    -           1 208       1 208

6171    5137                     místní správa – notebook                                 -          11 556    11 556

6171    5139                     místní správa – materiál                              16 300    18 262       1 962

6171    5166                     místní správa – právnické služby                     -          44 997    44 997

6171    5168                     místní správa – servis programů                12 000    13 510       1 510

6171    5173                     místní správa – cestovné                                3 000         610     -2 390

6171   5175                      místní správa – pohoštění                                   -             799          799

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Celkem                                                                                                                                                                                                                                                     -149 574                                                                     

                                                                                                                     ===========

 

Příjmy v Kč                  -      rozpočet před úpravou                 -             1 710 238,-  

                                             úprava rozpočtu                                              208 245,-  

                                     -----------------------------------------------------------------------------------

                                              rozpočet po úpravě                                    1 918 483,-  

                                                                                                                    ===============

 

 

Výdaje v Kč     -   rozpočet před úpravou             -              1 158 625,-  

                            úprava rozpočtu                                         - 149 574,-  

                                       ------------------------------------------------------------------------------------

                          rozpočet před úpravou                           1 009 051,-  

                                                                         =================

 

Schváleno starostkou obce dne :   31.12.2014

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

 

 

                                                                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                                                            starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno   :

Sejmuto     :

Vyvěšeno na el.úřední desce :