Rozpočtové opatření č.1

Rozpočtové opatření č. 1

Obec Biřkov

 

Příjmy v Kč

§   pol.             ÚZ           obsah                                           rozpočet          rozpočet     rozdíl

                                                                                           před úpr.          poúpr.

 

1341               poplatek ze psů                                         1 900             1 960              60

6171   2321  přijaténeinvest.dary – ASAVET                        -           80 000      80 000

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                                                      80 060

                                                                                                                                =======

Výdaje v Kč

 

2212   5139        silnice – materiál                                              -          679              679

3319   5021        ostatní kultura-odměna za kroniku                     -   2 000          2 000

3744   5021        poldr-odměny                                           -                 2 890         2 890

5512   5194        hasiči – věcný dar na okresní bál                        -        307             307

5512   5229        hasiči – neinv.příspěvek na okrsek                    -         500            500

6171   5137        vývěsní skříňka do Zderazu                         -             5 387         5 387

6171   5166        právnické služby                                      -               18 150       18 150

6171   5173        místní správa – cestovné                          -                    260            260

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                                                       30 173

                                                                                                                                                                                                                                                                 ======

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou         -              3 427 130,- 

                         úprava rozpočtu                                     80 060,- 

                        --------------------------------------------------------------------

                          Rozpočet po úpravě                          3 507 190,- 

                                                                               =============

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou               -         2 749 353,- 

                          úprava rozpočtu                                     30 173,- 

                         --------------------------------------------------------------------

                           Rozpočet po úpravě                          2 779 526,- 

                                                                                ==============

        Štěpánka Hofmannová                                                             

                                                                                                                                                                ...................................................

         starostka obce


Schváleno starostkou obce dne :   28.2.2015

Schváleno OZ dne :

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :