Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č. 2/2015

Obec Biřkov

 

Příjmy v Kč

§   pol.             ÚZ        obsah                rozpočet     rozpočet     rozdíl

                                                            před úpr.      poúpr.

 

1122  daň z příjmů práv.osob za obec     -            24 130      24 130

  =======

Výdaje v Kč

 

2141 5154    prodejna – el.energie          -            1 500         1 500

3314 5021    knihovna – odměna          3 000        4 500         1 500

3745 5169    veřejná zeleň – služby     10 000      10 860           860

6399 5362   daň z příjmu práv.osob za obec    -    24 130       24 130

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                           27990,-                                                                                                                          ======

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou    -     3 507 190,- 

                         úprava rozpočtu                       24 130,- 

                        --------------------------------------------------------------------

                        Rozpočet po úpravě              3 531 320,- 

                                                                    =============

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou   -     2 779 526,- 

                       úprava rozpočtu                         27 990,- 

                         --------------------------------------------------------------------

                           Rozpočet po úpravě          2 807 516,- 

                                                                   ==============

 

                                                              ......................................                                                                                                                                                                                                                                                           Štěpánka Hofmannová


                                                                     starostka obce

Schváleno starostkou obce dne :   31.3.2015         

Schváleno OZ dne :

 

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřednídesce :