Rozpočtové opatření č.3/2015

                                                 Rozpočtové opatření č.3/2015

                                                          Obec Biřkov

     Příjmy v Kč

           §       pol.                                obsah                                  rozpočet                rozpočet              rozdíl

                                                                                              před úpr.               po úpr.

 

              1341                poplatek ze psa                                   1 960                     2 040                    80

     1031   2111               lesy - za dřevo                                 100 000                  120 000             20 000  

     3745   2111               veřejná zelenˇ - za dřevo                       -                           7 035              7 035

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Celkem                                                                                                   27 115

                                                                                                                                                 =======

     Výdaje v Kč

         1031 5021                   lesy  -  odměny                                     -                         19 800                19 800

     3319 5021                   ostatní kultura - odměny                      2 000                      2 589                     589

     3744 5021                   poldr - odměny                                   2 890                      5 610                  2 720      

     5512 5321                   příspěvěk na společnou jednotku             -                          6 000                  6 000

                                       hasičů do Chudenic

                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       Celkem                                                                                                     29 109

                                                                                                                                                     =======

 

     Příjmy v Kč - rozpočet před úpravou               -              3 531 320,- Kč

                          úpava rozpočtu                                                27 115,- Kč

                     ---------------------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                                   3 558 435,- Kč

                                                                                             ===========

 

      Výdaje v Kč - rozpočet před úpravou            -               2 807 516,- Kč

                            úprava rozpočtu                                            29 109,- Kč

                       ------------------------------------------------------------------------

 

                             rozpočet po úpravě                                  2 836 625,- Kč

                                                                                              ==========

 

      Schváleno starostkou obce dne : 30.4.2015

 

                                                                                                                       ----------------------------------

                                                                                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                               starostka obce

 

     Vyvěšeno:

     Sejmuto:

           Vyvěšeno na el. úřední desce: