Pozvánka na veřejné zasedání

POZVÁNKA

na  zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

které se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2015 od  19:30 hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

 

 

Program :     1. Zahájení.

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3. Rozpočtové opatření č. 4/2015.                        

                       4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                           ÚSC Biřkov za rok 2014.

                       5. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2014.

                       6. Schválení účetní úzávěrky obce Biřkov za rok 2014.

                       7. Navýšení pokladního limitu.                               

                       8. Prodej pozemku p.č. 1606/6 a p.č.1606/7.

                       9.Program podpory sportu, hasičů a neziskových

                            organizací na rok 2015.

                       10.Program podpory akcí spolků na rok 2015.

                       11.Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

                       12.Dohoda o náhradě škody v případě poškození                 

                            nemovitostí.

                       13.Diskuze.

                       14.Usnesení a závěr.

 

 

 

 

                                                                           Štěpánka Hofmannová

                                                                                 starostka obce

 

 

 

 

Vyvěšeno  :   17.6.2015

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úř.desce :   17.6.2015