Pozvánka na veřejné zasedání

                                                                         Pozvánka

                                         na zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov,

                                       které se uskuteční ve čtvrtek 24.9.2015 od 19 hod.

                                               ve společenské místnosti u hřiště.

 

     Program : 1. Zahájení

                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                        3. Rozpočtové opatření č. 5,6/2015

                        4. Smlouva s firmou Gepro

                        5. Žádost o dotaci Charita Klatovy

                        6. Žádost o dotaci Diakonie ČCE

                        7. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2014

                        8. Diskuze

                        9. Usnesení a závěr

                                                                                                 Štěpánka Hofmannová

                                                                                                     starostka obce

 

             Vyvěšeno : 16.9.2015

             Sejmuto :

           

             Vyvěšeno na el.úř.desce : 16.9.2015