ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 2015 - Biřkov

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.  4/2015

Obec Biřkov

Příjmy v Kč

§      položka    ÚZ    ZP                       obsah                                        rozpočet     rozpočet       rozdíl

                                                                                                                           před úpr.         po úpr.

 

        4121                 024     vratka ze ZŠ Přeštice                                   -                  655               655

        4116   13234   533    dotace na mzdy z ÚP na VPP – EU            -             51 870          51 870  

         4116   13234   133                                                     -   NP            -               9 154            9 154

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Celkem                                                                                                              61 679

                                                                                                                                                     ========

 

Výdaje v Kč

1031   5021                         lesy – odměna                                          19 800       25 600          5 800

2141   5139                        prodejna – materiál ( regály,pult,

                                             deska )                                                             -              5 740           5 740

2141  5154                         prodejna – el.energie                                1 500        2 250               750

3319  5139                         ost.kultura – materiál                                   -                198               198

3319  5169                         ost.kultura – služby                                    3 000       5 000            2 000

3419  5139                         víceúčel.hřiště – materiál                          5 000     10 000           5 000

3421  5139                         dětské hřiště – materiál                            2 000        5 000           3 000

3639  5011                         plat zaměstnance na VPP                              -         45 540         45 540

3639  5031                         SP zaměstnance  na VPP                               -          11 385         11 385

3639  5032                         ZP zaměstnance na VPP                               -             4 099           4 099

3744  5021                         poldr – odměna                                           5 610    11 000           5 390

3745  5137                         víceúčel.hřiště – nůžky na plot                    -            9 440           9 440

3745  5139                        víceúčel.hřiště – materiál                            5 000       12 000        7 000

6171  5175                        místní správa – pohoštění                               -                 500           500

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Celkem                                                                                                                        105 842

                                                                                                                                                     ========

 

Příjmy v Kč    -       rozpočet před úpravou           -          3 558 435,-  

                                úprava rozpočtu                                        61 679,- 

                              ------------------------------------------------------------------------

                                 rozpočet po úpravě                            3 620 114,- 

                                                                                               ==============

 

Výdaje v Kč   -       rozpočet před úpravou           -            2 836 625,- 

                                 úprava rozpočtu                                      105 842,- 

                             -------------------------------------------------------------------------

                                 rozpočet po úpravě                             2 942 467,- 

                                                                                                ===============

 

 

Schváleno starostkou dne :   31.5.2015

 

                                                                                                           …………………………………………………

                                                                                                                  Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                       starostka obce

 

Vyvěšeno   :

Sejmuto     :

Vyvěšeno na el.úřední desce :