Rozpočtové opatření č. 5/2015 obec Biřkov

Rozpočtové opatření č. 5/2015

obec Biřkov

 

Výdaje v Kč

§    položka                                      obsah                                           rozpočet      rozpočet     rozdíl

                                                                                                               před úpr.       po úpr.

 

2141  5154               prodejna – el.energie                                        2 250           3 000               750

3319  5169               ost.kultura – služby – pouť – hudba               5 000        10 300            5 300

3419  5139              víceúčel.hřiště – materiál                                10 000        15 000            5 000

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Celkem                                                                                                          11 050

                                                                                                                                                        ======

Příjmy v Kč    -    rozpočet po úpravě              -         3 620 114,- 

 

Výdaje v Kč   -    rozpočet před úpravou        -         2 942 467,- 

                             úprava rozpočtu                                    11 050,- 

                          --------------------------------------------------------------------

                             Rozpočet po úpravě                        2 953 517,- 

                                                                                       ==============

Schváleno starostkou obce dne :   30.6.2015

 

                                                

                                                                                                              …………………………………………

                                                                                                                 Štěpánka Hofmannová

Vyvěšeno  :                                                                                                  starostka obce

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :