Rozpočtové opatření č. 6/2015 Obec Biřkov

Rozpočtové opatření č. 6/2015

Obec Biřkov

Výdaje v Kč

§          položka                                      obsah                                    rozpočet       rozpočet      rozdíl

                                                                                                              před úpr.         po úpr.

2141  5154              prodejna – el.energie                                         3 000            8 357           5 357

2333  5169              potok – bagrování                                                  -               90 750        90 750

2339  5169              vodní tok – bagrování                                           -               36 300         36 300

3419  5194              víceúčel.hřiště – věcné dary na fotbal.             -                 3 649            3 649

                                                                 turnaj

3639  5139              místní hospodářství – materiál                           -                    390               390

3745  5139              veřejná zeleň – materiál                                 12 000          14 607           2 607

3745  5156              veřejná zeleň – pohonné hmoty                     7 000            9 280            2 280

3745  5169               veřejná zeleň – ostatní služby                      10 860          29 010         18 150

5512  5154               hasiči – el.energie                                             1 000            1 695               695

5512  5156               hasiči – pohonné hmoty                                      -                    540               540

6112  5023               Obecní zastupitelstvo – odměny                 97 440        150 000         52 560

6112  5032               Obecní zastupitelstvo – ZP                             8 770           13 500           4 730

6171  5171               místní správa – opravy                                        -                     913              913

                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                       218 921

Příjmy v Kč     -   rozpočet po úpravě         -     3 620 114,-                                           ========

Výdaje v Kč     -  rozpočet před úpravou   -    2 953 517,-   

                             úprava rozpočtu                        218 921,-                    

                              ---------------------------------------------------------                       

                               rozpočet po úpravě             3 172 438,-  

 

Schváleno starostkou obce dne :  31.8.2015                                
Štěpánka Hofmannová

starostka obce

Vyvěšeno  :                                                                  Sejmuto  :

Vyvěšeno na el.úřední desce :