Rozpočtové opatření č. 7/2015 Obec Biřkov

Rozpočtové opatření č. 7/2015

Obec Biřkov

Příjmy v Kč

§        položka                                         obsah                                                 rozpočet       rozpočet      rozdíl

                                                                                                                              před úpr.       po úpr.

            1112                daň z příjmu fyz.osob z samost.činnosti                   35 000       40 000             5 000

            1511                daň z nemovitostí                                                        170 000    175 000             5 000

3745   2111                veřejná zeleň – za dřevo                                                 7 035        7 335                 300

                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Celkem                                                                                                                      10 300

                                                                                                                                                                        

Výdaje v Kč

2212   5137               silnice – dopravní zrcadlo                                                  -            11 211           11 211

3744   5021               poldr – odměny                                                             11 000        15 000             4 000

6171   5139               místní správa – materiál na opravu OÚ                      5 000        10 000             5 000

6171   5168               místní správa – servis programů                                12 000        12 070                   70

                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Celkem                                                                                                                       20 281

 

Příjmy v Kč -    rozpočet před úpravou        -         3 620 114,- 

                          úprava rozpočtu                                     10 300,- 

                         -------------------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                       3 630 414,- 

 

Výdaje v Kč -   rozpočet před úpravou       -          3 172 438,- 

                          úprava rozpočtu                                    20 281,- 

                      --------------------------------------------------------------------

                          rozpočet po úpravě                         3 192 719,- 

 

                                                                                                                                        Štěpánka Hofmannová

Schváleno starostkou obce dne :   30.9.2015                                                              starostka obce

Vyvěšeno  :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce :